Fit for Work

“Gezonde medewerkers zijn efficiënter, productiever, creatiever en dragen meer bij aan de organisatie dan minder gezonde medewerkers.”

Duurzame inzetbaarheid, verzuimkosten, arbo & wetgeving. Drie onderwerpen waar iedere werkgever mee geconfronteerd wordt. Veelal in negatieve zin. Ga je er als werkgever niet goed mee om, dan kost het geld. 

Toch geven werkgevers in Nederland op jaarbasis 5 miljard euro uit aan loondoorbetaling bij werk gerelateerd verzuim. Dan praten we niet over de overige kosten die dit verzuim met zich meebrengt. En wist je dat 1 op de 5 werknemers niet op het werk is vanwege werkstress gerelateerde klachten?

Wanneer je streeft naar gezonde veerkrachtige medewerkers in een vitale organisatie is er dus blijkbaar meer nodig dan een keer per week vers fruit en het vergoeden van het fitness abonnement. Als werkgever dien je op verschillende terreinen (voeding, beweging, ontspanning/slaap) te onderzoeken waarin de gemeenschappelijke factor gezondheid/vitaliteit zich manifesteert.

De meeste werkgevers besteden wel degelijk aandacht aan gezonde voeding. Beweging wordt over het algemeen gestimuleerd, hoewel er nog heel veel te winnen valt. En de pijler ontspanning/slaap ervaren de meeste werkgevers als een ‘no go area’. Maar privé, daar kan of mag je je als werkgever niet mee bemoeien. En al zeker geen planmatige aanpak op loslaten. Het argument dat ik ook vaak hoor is dat medewerkers daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

Waar het op neerkomt is dat we gezamenlijk dienen te onderzoeken wat de kennis en bestaande patronen binnen de organisatie of afdeling zijn die gelinkt zijn aan de pijler ontspanning/slaap. Meten wat het stressniveau is, leren hoe de signalen in een vroeg stadium te herkennen zijn en hiermee om te gaan. Als medewerker (wat kun je zelf doen), als leidinggevende (hoe te herkennen en te bespreken) en als organisatie (aanpassen beleid).
Fit for Work
Met mijn vitaliteitsprogramma Fit for Work lever ik structurele oplossingen door:
  • Grip op (verborgen) verzuimkosten
  • Informeren, motiveren, verankeren (beleid & medewerkers)
  • Vastleggen doelstelling en verantwoordelijkheid (commitment en vertrouwen)
Wat hiervoor nodig is:
  • Inzicht en bewustwording van huidige gezondheid (medewerkers en organisatie)
  • Strategie (nieuw/aanpassen) ten aanzien van gezondheid en veerkracht
  • Bestaande cultuur in beweging zetten
Fit for Work kan op locatie worden uitgevoerd. Als volledig programma of per module; afhankelijk van jouw situatie. Gezond ondernemen staat altijd centraal. Het resultaat?
  • Hogere productiviteit
  • Lagere bedrijfskosten (minder verzuim)
  • Veerkracht in medewerkers en organisatie (energie)
Imagoverbetering (employer branding)
Gewoon gezond voor medewerker en organisatie betekent meer dan niet ziek zijn; je geeft je medewerker(s) de mogelijkheid om met meer energie te leven; zowel op de werkvloer als daarbuiten. Een incentive for life! Binnen het vitaliteitsplan Fit for Work komen noodzaak en behoefte bij elkaar: planmatig, overzichtelijk, kennisoverdracht, training, workshop, work-out, coaching. Groepstrainingen & workshops leiden tot gedragsverandering en als het nodig is individuele interventies. Het kan allemaal opgenomen worden. Waarbij vanzelfsprekend de PDCA (plan do check act) cirkel is ingebouwd. Als werkgever staat je een pallet aan mogelijkheden ter beschikking om je organisatie van binnenuit veerkrachtiger te maken.

Eén ding is zeker: zonder beweging sta je stil! Graag kom ik in actie om te onderzoeken wat de wensen en mogelijkheden zijn om jouw organisatie in beweging te krijgen. De kosten? Deze wegen bij lange na niet op tegen de daling in het verzuim die de introductie van het vitaliteitsplan met zich meebrengt. Neem contact op voor een offerte op maat.